Szabályzat


BH.Vizsga


BH Begleithundprüfung /kísérőkutya vizsga/ A BH vizsgát minden kutya, méret- és fajtakorlátozás nélkül leteheti. A vizsgára jelentkezés feltétele, a vizsga napján betöltött 12 hónapos kor. (Németországban: 15 hónap) További feltételek: Legalább négy résztvevő (IPO vizsgára jelentkezőkkel összevonható). A vizsga két részből, a kiképzőpályán bemutatott gyakorlatokból és a forgalomban való viselkedésből áll. A pályagyakorlatokat a bíró pontozza, és ha a vizsgázó kutya nem éri el a maximálisan adható pontszám 70%-át (42 pontot), akkor az a kutya már nem mehet a forgalomba. Ennek ellenére a vizsga végén, értékeléskor nem kap pontszámot a kutya csak „eredményes” vagy „eredménytelen” minősítést. Függetlenül az eredménytől, a vizsga időkorlátozás nélkül bármikor megismételhető, kivéve a vizsga napján. A MEOE tenyésztési és kiállítási szabályzata alapján a BH vizsga nem számít munkavizsgának. (tenyésztésre javasolt minősítésre, kiállításon munka és champion osztályban való indulásra, champion címre nem alkalmas, viszont az IPO őrző-védő munkavizsga előfeltétele)

BH vizsga gyakorlati levezetése:

A rész: Pályagyakorlatok: /Maximálisan adható pontszám 60 pont/
A teljesítménybíró, úgynevezett elfogulatlansági, más néven közömbösségi próbával kezdi a vizsgát. Erre jó alkalom a tetoválás, ill. a chip ellenőrzése, a kutya azonosítása. Ezt követően a bírónak jogában áll bármikor megszakítani a vizsgát, ha kétsége merül fel a kutya közömbösségét illetőleg. A vizsga egész időtartama alatt egysoros láncnyakörvet kell a kutyának viselnie, amelyet nem lehet fojtóra állítani. Bőrnyakörv, szögesnyakörv, elektromos nyakörv használata tilos! Minden gyakorlat az alapállással kezdődik, és az alapállással fejeződik be. A kutya jobb lapockájával a felvezető bal térdével egyvonalban, szorosan a felvezető bal oldalán ül. Minden gyakorlat kezdetekor az alapállás felvétele csak egyszer megengedett. A felvezető kihúzva magát, vigyázban áll, terpeszben nem állhat. Az előző befejező gyakorlat alapállása lehet a következendő gyakorlat kezdő alapállása. Testi segítség a felvezető részéről nem megengedett, pontlevonással jár. Segédeszköz, játékszer használata szintén nem megengedett. Minden gyakorlat a bíró utasítására kezdődik. Ezt követően a fordulatokat, megállásokat, ütemváltásokat a felvezető önállóan végzi. Ennek ellenére a vizsga megkezdése előtt, a felvezető kérheti a bíró segítségét. A kutya dicsérése minden gyakorlat befejezésénél lehetséges az alapállásban, de ezután egy új alapállást kell felvenni. A dicséret és az új gyakorlat elkezdése között minimum 3 másodpercnek el kell telnie.

1. Pórázon vezetés /15 pont/, vezényszó: lábhoz
Alapállásból indul a gyakorlat. A bíró utasítására, a felvezető lábhoz vezényszavára megindul kutyájával egyenesen előre 40-50 lépést, megállás nélkül. Ezután tesz egy hátraarcot, majd 10-15 lépés után futólépésbe kezd, majd lassú lépést tesz, amelyeknek legalább 10-10 lépésből kell állnia. Ezt követően normál lépésben legalább egy balfordulatot, egy jobbfordulatot és egy hátraarcot mutat be. A gyakorlat alatt, a kutyának szorosan a felvezető bal oldalán kell haladnia úgy, hogy a póráz egyszer sem feszülhet meg, nem maradozhat le, nem mehet előre, nem térhet ki oldalra. A hátraarcot, a felvezető a baloldali irányban /a kutya felé/ hajthatja végre. A vezényszó csak a gyakorlat kezdetén és az ütemváltásoknál megengedett /a fordulatoknál nem/. Ha a felvezető megáll, a kutyának vezényszó nélkül azonnal le kell ülnie. Nem a felvezetőnek kell a kutyához igazodnia, hanem a kutyának a felvezetőhöz! A felvezetőnek bal kezében van a póráz, amelynek folyamatosan lazának kell lennie. Ezután a bíró utasításra a felvezető kutyájával, egy min. 4 főből álló csoporton megy keresztül úgy, hogy a csoportban egyszer meg kell állnia, valamint úgynevezett nyolcas alakban megkerüli a csoport egy-egy tagját jobbról, ill. balról. A csoport tagjai mozgásban vannak. A kutya lemaradása, sietése, oldalra való kitérése, vezetőjének a haladásban való akadályoztatása, pontlevonással jár. A bírónak joga van megismételtetni a csoport áthaladási gyakorlatot. A felvezetőnek csak a csoport elhagyása után, az alapállásban van lehetősége kutyáját megdicsérni. A felvezető a hátraarcot kétféleképpen mutathatja be, de annak minden esetben balra kell, hogy történjen. Egyik módja, hogy a kutya a forduláskor megkerüli gazdáját és a háta mögött tér vissza annak bal oldalára, vagy a másik módja, hogy együtt fordul bal oldali irányba a gazdájával.

2. Szabadon követés /15 pont/, vezényszó: lábhoz
A bíró utasítására a felvezető lecsatolja a pórázt. Átveti, a vállán vagy elteszi a zsebébe, majd a szabadon követő kutyájával ismét a csoporton áthaladási gyakorlatot mutatja be. Ott ismét meg kell állnia minimum egyszer, majd elhagyván a csoportot, ismét felveszi az alapállást és az 1. számú gyakorlatot újból bemutatja.

3. Ültetés /10 pont/, vezényszó: ül
A felvezető alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10 lépés után, a felvezető ül vezényszavára a kutyának gyorsan le kell ülnie. Eközben a felvezető folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 30 lépés után a felvezető megáll és az ülő kutyája felé megfordul. A bíró utasítására a felvezető visszamegy kutyájához és annak jobb oldalán felveszi az alapállást. Ha a kutya állva marad, vagy lefekszik, 5 pontot le kell vonni a gyakorlatból.

4. Fektetés behívással /10 pont/, vezényszavak: fekszik, hozzám, lábhoz
A felvezető alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10 lépés után, a felvezető fekszik vezényszavára a kutyának gyorsan le kell feküdnie. Eközben a felvezető folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 30 lépés után a felvezető megáll és a fekvő kutyája felé, megfordul. A bíró utasítására a felvezető behívja a kutyáját. A kutya gyorsan és vidáman, ütemváltás nélkül fut a gazdájához, és szorosan előtte leül. Ezután a felvezető, lábhoz vezényszavára a kutya megkerüli gazdáját és felveszi az alapállást. Ha a kutya állva marad, vagy ülve marad, de kifogástalan a behívása, akkor 5 pontig büntetendő.

5. Helyben maradás /10 pont/, vezényszavak: fekszik, ül
Amíg az egyik kutya a fent felsorolt gyakorlatokat végzi, addig a másik kutya felvezetője a bíró által kijelölt helyre kifekteti a kutyáját. Póráz vagy valamilyen tárgy nem maradhat a kutyánál. A felvezető 30 lépésre eltávolodik a kutyájától és háttal áll a feladat befejezéséig. A kutyának nyugodtan és fekve kell maradnia a gyakorlat végéig. Bíró utasítására a felvezető visszamegy kutyájához, annak jobb oldalára áll és csak a bíró ismételt utasítására ülteti fel. Felülés, felállás vagy nyugtalan fekvés esetén pontlevonás jár. Szukákat a kanoktól lehetőség szerint külön helyre kell fektetni. Ha a kutya, testhosszánál nagyobb mértékben elmászik, elkúszik, a gyakorlat értékelhetetlen. A feladat végrehajtása alatt, a gazdának bármilyen segítsége kutyájának, hibának számít.

Azt a kutyát, amelyik az 1-5-ig felsorolt gyakorlatokból, a maximálisan adható pontszám 70 %-át nem éri el, /azaz 42 pontot/, a további vizsgából ki kell zárni.

B rész: Vizsga a forgalomban
Általános rendelkezések: A következő gyakorlatokat a kiképző pályán kívül, a bíró által kijelölt helyen, utcán, téren stb. kell lebonyolítani. A forgalmat semmi esetre sem szabad zavarni. A vizsgának ez a szakasza meglehetősen időigényes. Több kutya vizsgáztatása esetén sem lehet a feladatok számát vagy idejét lecsökkenteni. Ebben a részben az egyes feladatokat nem pontozza a bíró. A vizsga eredményességét vagy eredménytelenségét, a kutya a forgalomban való viselkedése, közömbössége, magabiztossága határozza meg. Az alább felsorolt gyakorlatokat a bíró ötletszerűen állíthatja össze, a helyi sajátosságok figyelembevételével.

A vizsga gyakorlati levezetése:
1. Emberekkel való találkozás:
Bíró utasítására a felvezető, pórázon vezetett kutyájával elindul az utcán, egy előre meghatározott útvonalon. Eközben a bíró, egy meghatározott távolságról követi az eseményeket. A kutyának a felvezető bal oldalán kell laza pórázon haladnia úgy, hogy a jobb válla egy vonalban legyen, gazdája bal térdével. A kutya minden kényszerítés nélkül, szabad akaratából kell, hogy mennie gazdája mellett. A gyalogosokkal szemben, valamint a jármű forgalommal szemben a kutyának közömbösnek kell lennie. Egy idő múlva, egy futó járókelő (megbízott személy) keresztezi útjukat. A kutyának nyugodtnak és semlegesnek kell maradnia. Ezután a felvezető kutyájával, egy minimum 6 főből álló, laza embercsoporton halad át. Áthaladás közben, a csoport egyik tagja megszólítja a felvezetőt, és kezet nyújt neki. Ekkor a felvezető vezényszavára a kutyának vagy leülnie, vagy lefeküdnie kell, és nyugodtan kell várakoznia a rövid beszélgetés alatt.

2. Kerékpárossal való találkozás:
A felvezető laza pórázon halad kutyájával az utcán, miközben egy csengető kerékpáros megelőzi őket. Egy nagyobb távolság után megfordul a biciklista, és szemből közelíti meg őket. Ismét csenget és úgy halad el mellettük, hogy a kutya a felvezető és a kerékpáros között legyen. A pórázon vezetett kutyának közömbösnek kell maradnia.

3. Autóval való találkozás:
A felvezető laza pórázon vezetett kutyájával több kocsi mellett halad. Hirtelen az egyik autó elindul, majd később egy másik kocsinak becsapják az ajtaját. Ezután közvetlen mellettük lelassít egy kocsi, vezetője letekeri az ablakot, és útbaigazítást kér a felvezetőtől. A felvezető leülteti, vagy lefekteti maga mellé a kutyáját, és felvilágosítást ad az érdeklődőnek. A kutyának nyugodtnak és közömbösnek kell maradnia az összes járművel szemben.

4. Kocogóval vagy gördeszkással való találkozás:
A felvezető pórázon vezetett kutyájával, egy gyérebb forgalmú úton halad. Legalább két futó hátulról megelőzi őket, anélkül hogy ők a sebességüket megváltoztatnák. Miután a két futó eltávolodott, szemből érkezik egy új futó, akinek sebessége megváltoztatása nélkül kell szemből elhaladnia mellettük. A kutyának nem kötelező szorosan a gazda mellett mennie, de a futót nem akadályozhatja. Megengedett ezeknél a gyakorlatoknál, hogy a kutya ülve vagy fekve várja a futókat. A kocogókat gördeszkásokkal is lehet helyettesíteni.

5. Kutyákkal való találkozás:
Hátulról, majd szemből elhaladó másik kutyással szemben, a vizsgázó kutyának semlegesnek kell maradnia. A felvezető a gyakorlat közben ismételgetheti a lábhoz vezényszót, sőt ülve és fekve is bevárhatja a zavaró kutyát.

6. A forgalomban rövid időre magára hagyott, pórázra kötött kutya viselkedése, valamint más állatokkal szembeni viselkedése:
A bíró utasítására a felvezető, pórázon vezetett kutyájával, egy forgalmasabb útszakaszon halad. Rövid idő elteltével, a bíró utasítására a felvezető megáll és egy fához, falhoz, kerítéshez vagy valami hasonlóhoz, pórázával kiköti a kutyáját. Ezután kb. 2 percre magára hagyja kutyáját. Bemegy egy üzletbe, vagy egy kapualjba, de lényeg, hogy a kutya őt ne lássa. A kutya állva, ülve és fekve is várakozhat. A felvezető távolléte során, egy megbízott személy, pórázon vezetett kutyájával, kb. öt lépés távolságnyira, elhalad a kikötött kutya mellett. A magára maradt kutyának, a felvezető távollétében, mindvégig nyugodtan kell viselkednie. Az elhaladó kutya nem lehet verekedős, harapós, nem rángathatja a pórázt, nem ugathat, azaz teljesen közömbösnek kell lennie. A gyakorlat végén, a bíró utasítására a felvezető visszamehet a kikötött kutyájához.

Megjegyzés: A bíró az egyes gyakorlatotokat egy helyszínen is elvégeztetheti, de joga van arra is, hogy az első egy-két gyakorlat elvégzése után, egy új helyszínen folytassa a vizsgát. Lényeges, hogy minden vizsgázó kutyának, azonos feltételeket kell biztosítani.


IPO.I. vizsgaIPO 1: Nemzetközi Örző-védó Vizsga
A ágazatra 100 pont
B ágazatra 100 pont
C ágazatra 100 pont
Össz.: 300 pont

IPO I 'A' ágazat Nyomkövetés: Saját nyom, legalább 300 lépés, 3 szár, 2 törés (kb. 90 fok), 2 db saját tárgy, a nyom legalább 20 perces, kidolgozási ideje 15 perc. A nyom tartása: 80 pont Tárgyak megtalálása: (10+10) 20 pont Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések: A TB vagy a nyomfektetésért felelős személy a terepviszonyoknak megfelelően meghatározza a nyom vonalát. Minden nyomot másként kell fektetni. Nem lehetséges, hogy pl. minden nyomon a törések közti távolságok vagy a tárgyak távolsága egyenlő legyen. A nyom kezdőpontját a szimatkatlantól közvetlenül balra, leszúrt táblával kell jelezni. A versenyzők sorrendjét a TB sorsolással dönti el. A KV-nek (aki egyben a nyomfektető is) a nyom fektetése előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek meg kell mutatnia a tárgyakat. Csak az alaposan, legalább 30 percen át a nyomfektetőnél hordott tárgyakat lehet használni. A KV rövid ideig a kiinduló ponton marad, majd rendes lépésben elindul a megadott irányba. A töréseket is rendes lépésben fektetik. Az első tárgyat legalább 100 lépés után az 1. vagy a 2. száron helyezik el, a másodikat a nyom végén. A tárgyakat mozgásból kell a földre tenni. A második tárgy elhelyezése után a KV-nek egyenes irányban még tovább kell mennie néhány lépést. Egy nyomon különböző tárgyakat kell használni (anyaguk: pl. textil, bőr, fa.). A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm legyen, és színük ne üssön el a terepétől túlságosan. A fektetést a kutya nem láthatja. A TB és a kísérő személyzet nem tartózkodhat a kutya munkája alatt azon a területen, ahol a kutyavezető és kutyája keres.
a. Egy vezényszó a keresésre Ez a vezényszó a nyom elején és az első tárgy után megengedett.
b. Végrehajtás:
A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomozópórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakörvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellkashám és a „Böttger-hám” engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A nyomkövetés előtt, az induláskor és a keresés teljes ideje alatt a kutya mindennemű kényszerítése tilos. A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulóponthoz kell vezetni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie. Ezután a kutya továbbra is mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, határozottan halad a nyomvonalon. A KV 10 méterre, a póráz végén követi a kutyát. Ha nem használnak pórázt, a 10 métert akkor is be kell tartani. A póráz, amennyiben a kutyavezető nem engedi el, belóghat. A törést pontosan kell kidolgozni, utána a kutya változatlan tempóban halad tovább. Amint megtalálta a tárgyat, a gazda befolyásolása nélkül fel kell azt vennie, vagy egyértelműen jeleznie kell azt. Ha felveszi a tárgyat, állva maradhat, leülhet vagy a KV-höz mehet. Hiba, ha a tárggyal továbbmegy vagy fekve veszi fel azt. A jelzés történhet fekvéssel, üléssel vagy állással (ez váltakozhat is). Ha a kutya jelezte vagy felvette a tárgyat, a KV elengedi a pórázt és a kutyához megy. A tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a KV felveszi a pórázt és folytatja a keresést. A befejezett keresés után a megtalált tárgyakat be kell mutatnia a TB-nak.
c. Értékelés:
A nyomkövetés tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körben járása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást von maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 15 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig bemutatott munkát értékelik. Ha a kutya fel is veszi a tárgyat, ill. jelzi is azt, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél. Nem jelzett vagy fel nem vett tárgyakért nem jár pont A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani. Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.

IPO I 'B' ágazat Engedelmesség:
1. gyakorlat: szabadon követés 20 pont
2. gyakorlat: menet közben ültetés 10 pont
3. gyakorlat: menet közben fektetés behívással 10 pont
4. gyakorlat: apportozás sík talajon 10 pont
5. gyakorlat: apportozás akadályon át 15 pont
6. gyakorlat: apportozás palánkon át 15 pont
7. gyakorlat: előreküldés kifektetéssel 10 pont
8. gyakorlat: kifektetés zavarással 10 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések: A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre. A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a „hozzám” parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a mindenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül. Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dicséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dicséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel. Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezényszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutyához való kimenetelkor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető. A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett. A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy elölről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása.
Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm. A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia. Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük 650 g). Minden résztvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának. Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.

1. Szabadon követés
a. Egyféle vezényszó használható a lábhoz híváshoz (20 pont) Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata.
b. Végrehajtás: A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsára a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc és további 10-15 lépés után a KV-nek a futólépésben és lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben legalább egy jobbra-, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.
c. Értékelés: Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.

2. Menet közben ültetés (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a láb mellett haladáshoz és ültetéshez
b. Végrehajtás: A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.

3. Menet közben fektetés behívással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható láb mellett haladáshoz, fektetéshez, behíváshoz, majd láb mellé híváshoz
b. Végrehajtás: A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után a fektetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszavával vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A láb mellé hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szemben üléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsára ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.

4. Apportozás sík talajon (10 Pont)
a. Egy-egy vezényszó használható elhozáshoz és elereszetéshez, majd láb mellé híváshoz
b. Végrehajtás: Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (650 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozásra vonatkozó parancsot csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton a apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szemben ülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.

5. Apportozás akadályon át (100 cm) 15 pont
a. Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.
b. Végrehajtás: A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. Az ugrásra vonatkozó vezényszót csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és az elhozás vezényszavakra (az elhozásra vonatkozó vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az akadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés: Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szemben ülés és befejezés. Ha a kutya érinti ugráskor az akadályt, ugrásonként legfeljebb 1 pont vonható le, az akadály feldöntésekor legfeljebb 5.

6. Apportozás palánkon át (180 cm) 15 pont
a. Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.
b. Végrehajtás: A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrásra és az elhozásra vonatkozó vezényszavakra (az elhozás vezényszavát az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszamászik a palánkon és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz vívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés: Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú mászás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú mászás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szemben ülés és befejezés.


Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál: Előre ugrás Apportozás Visszaugrás 5 pont 5 pont 5 pont Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya. Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az apportozást igen 10 pont Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de kutyának végig ülve kell maradnia. Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.

7. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó az előrefutásra, fektetésre és felültetésre
b. Végrehajtás: Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja az előreküldésre vonatkozó parancsot és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie. A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV visszamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának az ültetésre vonatkozó vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.
c. Értékelés: hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.

8. Kifektetés zavarással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a fektetéshez és a felültetéshez
b. Végrehajtás: Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre megy. Alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára látható helyen, de annak háttal foglal helyet. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-7. gyakorlatokat mutatja be. A KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva a kutya a kiadott felültetés parancsra gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a következőkért. A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy felállás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 4-es gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 4-es gyakorlatának befejezése után elhagyja a kijelölt helyet, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.

IPO I 'C' ágazat Őrző-védő:
1. gyakorlat: Fürkészés a segéd után 5 pont
2. gyakorlat: Őrzés és felugatás 10 pont
3. gyakorlat: Szökés megakadályozása 20 pont
4. gyakorlat: Visszatámadás 35 pont
5. gyakorlat: Bátorságpróba 30 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések: Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben. A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük. A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése. Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt. Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem. Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amely sikertelenül végezte az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés. Az „ereszd” vezényszó minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges.

1. Fürkészés a segéd után (5 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a fürkészésekre és a visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.
b. Végrehajtás: A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával az 5. és a 6. búvóhely között úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a fürkészést a két búvóhely felé. A TB utasítására kezdődik a C ágazat. A rövid fürkészés parancsra, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a visszahívás vezényszavával magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a segéd által elfoglalt búvóhely irányát és kiadja a fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót és nem adhat bármely más, látható jelzést sem.
c. Értékelés: A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.

2. Őrzés és felugatás (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az elhíváshoz és a lábhoz híváshoz
b. Végrehajtás: A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására a KV kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.
c. Értékelés: Arányos pontlevonással jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatás, a határozatlan őrzés a vezényszóig miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni. Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de a 'őrzés és felugatás't hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot. Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.

3. Szökés megakadályozása (20 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a láb mellé híváshoz, a fektetéshez és az eleresztéshez
b. Végrehajtás: A TB utasítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szökési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eleresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a C ágazatot a TB félbeszakítja. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.

4. Visszatámadás (35 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az eleresztéshez és a lábhoz híváshoz
b. Végrehajtás: Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja a vezényszót az eleresztésre, erre vonatkozó utasítás nélkül is. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszót engedélyezhet az eleresztéshez. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az elersztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot nem veszi el a segédtől.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

5. Bátorságpróba (30 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható ültetésre, fogásra, eresztésre és a láb mellé híváshoz
b. Végrehajtás: A KV kutyájával a pálya középvonalán, az első búvóhely magasságában megjelölt helyre megy. A kutyát nyakörvön vissza lehet fogni, de a KV a kutyát ezen keresztül nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és normál lépésben a középvonalig megy. A KV figyelmeztetése ellenére futva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 30-40 lépésre megközelítette őket, a KV az elfogás vezényszó kíséretében, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes fogással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. Megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztés vezényszavát erre vonatkozó utasítás nélkül is. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot el kell venni a segédtől. Ezután a segéd 20 lépésig tartó bekísérése következik. A láb mellett haladás vezényszavával engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot és bejelenti a C ágazat bemutatásának végét. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.


IPO.II. vizsgaA ágazatra 100 pont,
B ágazatra 100 pont,
C ágazatra 100 pont
Össz.: 300 pont

IPO II 'A' ágazat Nyomkövetés:
Idegen nyom, legalább 400 lépés, 3 szár, 2 törés (kb. 90 fok), 2 idegen tárgy, a nyom legalább 30 perces, kidolgozási ideje 15 perc. A nyom tartása: 80 pont Tárgyak megtalálása: (10+10) 20 pont Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések: A nyomfektető TB vagy a nyomfektetésért felelős személy a terepviszonyoknak megfelelően meghatározza a nyom vonalát. Minden nyomot másként kell fektetni. Nem lehetséges, hogy pl. minden nyomon a törések közti távolságok egyenlők legyenek. A nyom kezdőpontját a szimatkatlantól közvetlenül balra leszúrt táblával kell jelezni. A versenyzők sorrendjét a nyomkövetés megkezdése előtt, a TB jelenlétében sorsolással döntik el. A nyomfektetőnek a nyom fektetése előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek meg kell mutatnia a tárgyakat. Csak az alaposan, legalább 30 percen át a nyomfektetőnél hordott tárgyakat lehet használni. A nyomfektető rövid ideig a kiinduló ponton marad, majd rendes lépésben elindul a megadott irányba. A töréseket is rendes lépésben fekteti. Az első tárgyat legalább 100 lépés után az 1. vagy a 2. száron helyezik el, a másodikat a nyom végén. A tárgyakat mozgásból kell a földre tenni. A második tárgy elhelyezése után a KVnek egyenes irányban még tovább kell mennie néhány lépést. Egy nyomon különböző tárgyakat kell használni (Anyaguk: pl. textil, bőr, fa.). A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm. legyen és színük ne üssön el a terepétől túlságosan. A tárgyakat úgy kell megszámozni, hogy a startszámokkal egyezzenek. A nyomfektetést a kutya és a KV nem láthatja. A TB és a kísérő személyzet nem tartózkodhat a kutya munkája alatt azon a területen, ahol a kutyavezető és kutyája keres.
a. Egy vezényszó a keresésre Ez a vezényszó a nyom elején és az első tárgy után megengedett.
b. Végrehajtás: A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomkövető pórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakörvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellhám és a „Böttger-hám” engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A nyomkövetés előtt, az induláskor és a keresés teljes ideje alatt a kutya mindennemű kényszerítése tilos. A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulóponthoz kell vezetni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie. Ezután a kutya továbbra is mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, határozottan halad a nyomvonalon. A KV 10 méterre, a póráz végén követi a kutyát. Ha nem használnak pórázt, a 10 métert akkor is be kell tartani. A póráz, amennyiben a kutyavezető nem engedi el, belóghat. A törést pontosan kell követni, utána a kutya változatlan tempóban halad tovább. Amint megtalálta a tárgyat, a gazda befolyásolása nélkül fel kell azt vennie, vagy egyértelműen jeleznie kell azt. Ha felveszi a tárgyat, állva maradhat, leülhet vagy a KVhöz mehet. Hiba, ha a tárggyal tovább megy vagy fekve veszi fel. A jelzés történhet fekvéssel, üléssel vagy állással (ez váltakozhat is). Ha a kutya jelezte vagy felvette a tárgyat, a KV elengedi a pórázt és a kutyához megy. A tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a KV felveszi a pórázt és folytatja a keresést. A befejezett keresés után a megtalált tárgyakat be kell mutatnia a TB-nak.
c. Értékelés: A nyomozás tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körbenjárása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást von maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 15 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig mutatott munkát értékelik. Ha a kutya a tárgyat fel is veszi és jelzi is, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél. A nem jelzett vagy fel nem vett tárgyakért nem jár pont. Az egyes szárakon végzett munkákat külön pontokkal és minősítéssel értékelik. A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani. Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.

IPO II 'B' ágazat Engedelmességi (összesen 100pont)
Általános rendelkezések: A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre. A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a mindenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül. Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dicséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dicséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel. Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezényszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutya elhozásakor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető. A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett. A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy elölről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása. Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm. A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia. Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük sík talajon történő apportírozásnál 1000 g,, az akadályon és a palánkon 650 g). Minden résztvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának. Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.

1. Szabadon követés (10 pont)
a. Egy vezényszó a láb mellett haladásra” Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata.
b. Végrehajtás: A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsára a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc és további 10-15 lépés után a KV-nek a futólépésben és lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben legalább egy jobbra-, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.
c. Értékelés: Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.

2. Menet közben ültetés (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a lábhoz híváshoz és ültetéshez
b. Végrehajtás: A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.

3. Menet közben fektetés behívással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható lábhoz hívásra, fektetésre, behívásra, majd ismét lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után a fektetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszóval vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A lábhoz hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szembeüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsára ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.

4. Menet közben állítás (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó: lábhoz hívás és az állításhoz és a leültetéshez.
b. A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az állítás vezényszavára a kutyának azonnal meg kell állnia menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan álló kutya felé fordul. A TB utasítására a KV kutyájához megy és annak jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva a kutyának az ültetés vezényszavára gyorsan és egyenesen le kell ülnie.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, a KV után lépésért, nyugtalan viselkedésért a gazda visszaérkezésekor és lassú leülés a gyakorlat befejezésekor. Ha a kutya az állítás parancsra ül vagy fekszik, 5 pontot kell levonni.

5. Apportozás sík talajon (10 Pont)
a. Egy-egy vezényszó használható elhozásra, eresztésre, majd a láb mellé hívásra
b. Végrehajtás: Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (1000 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozás parancsát csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton a apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.

6. Apportozás akadályon át (100 cm) (15 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható ugrásra, elhozásra, eresztésre és lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja az 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és a elhozás vezényszavára (az elhozás vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az akadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés: Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Ha a kutya érinti ugráskor az akadályt, ugrásonként legfeljebb 1 pont vonható le, az akadály feldöntésekor legfeljebb 5. Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál: Előre ugrás Apportozás Visszaugrás 5 pont 5 pont 5 pont. Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya. Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az apportozást igen 10 pont Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia. Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.

7. Apportozás palánkon át (180 cm) (15 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható ugrásra, elhozásra, eresztésre és lábhoz hívásra.
b. Végrehajtás: A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A mászás vezényszavát csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya a mászás és az elhozás vezényszavakra (az elhozás vezényszót a mászás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszamászik a palánkon és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés: Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.
Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál: Előre ugrás Apportozás Visszaugrás 5 pont 5 pont 5 pont Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya. Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az apportozást igen 10 pont Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontlevonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia. Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.

8. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható előrefutásra, fektetésre és felültetésre
b. Végrehajtás: Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja a parancsot az előrefutásra és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie. A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV visszamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának az ültetés vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.
c. Értékelés: hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.

9. Kifektetés zavarással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a fektetésre és felültetésre
b. Végrehajtás: Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre megy. Alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára látható helyen, de annak háttal foglal helyet. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-7. gyakorlatokat mutatja be. A KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva a kutya a kiadott felültetés parancsra gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a következőkért. A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy felállás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 4-es gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 4-es gyakorlatának befejezése után elhagyja a kijelölt helyet, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.

IPO II 'C' ágazat Őrző-védő (összesen 100pont)
Általános rendelkezések: Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben. A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük. A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése. Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt. Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem. Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amely sikertelenül végezte az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés. Az ’ereszd’ vezényszó minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges.

1. Fürkészés segéd után (5 pont)
a. Irányonként egy-egy vezényszó használható fürkészéshez és visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.
b. Végrehajtás: A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával a 2. és a 3. búvóhely között úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a fürkészést a négy búvóhely felé. A TB utasítására kezdődik a C ágazat. A fürkészés vezényszavára, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a behívás vezényszóval magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a következő, megkerülendő búvóhely irányát és kiadja az újabb fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót.
c. Értékelés: A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.

2. Őrzés és felugatás (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az elhíváshoz és a lábhoz híváshoz
b. Végrehajtás: A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatásért, a határozatlan őrzésért a vezényszóig, miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni.Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de a „őrzés és felugatás”-t hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot. Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.

3. Szökés megakadályozása (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható lábhoz hívásra, a fektetésre és az eleresztésre
b. Végrehajtás: A TB utsítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szőkési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eleresztésre vonatkozó vezényszót, utasítás nélkül is. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a C ágazatot a TB félbeszakítja. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.

4. Visszatámadás (20 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az eresztésre és a lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két, az eresztésre vonatkozó vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszavára alapállásba állnak. A botot nem veszi el a segédtől.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

5. Kísérés (5 pont)
a. Egy vezényszó használható láb mellett haladásra.
b. Végrehajtás: A 4. gyakorlat után következik a segéd 30 lépésen keresztül tartó kísérése hátulról. A kísérés menetét a TB határozza meg. A KV felszólítja a segédet, hogy menjen előre és a póráz nélkül, láb mellett menő, a segédet figyelő kutyával, 5 lépésről kíséri őt. Az 5 lépés távolságot a kísérés alatt végig be kell tartani.
c. Értékelés: Az alábbi kritériumokban látható hiányosságok megfelelő pontlevonásokkal járnak:a segéd figyelése, szorosan láb mellett haladás, az 5 lépés távolság betartása.

6. Visszatámadás kíséréskor (30 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az eleresztéshez és a lábhoz híváshoz
b. Végrehajtás: Kísérésből a bíró utasítására megállás nélkül elindul egy támadás a kutya ellen. A kutyának a KV jelzése nélkül, azonnal energikus és erőteljes fogással hárítania kell a támadást. A kutya a csak a védőkart foghatja meg. A fogás pillanatában a KV mozdulatlan marad, a TB utasítására a segéd megáll, amire a kutyának eresztenie kell. Megfelelő időben a KV utasítás nélkül is kiadhatja az eresztésre vonatkozó parancsot. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot elveszik a segédtől. Ezt követően 20 lépésen keresztül a kutya a segédet oldalról kíséri. A láb mellett haladás vezényszavát ki lehet adni. A kutya a segéd jobb oldalán halad, a segéd és a KV között. A kísérés alatt a kutyának figyelnie kell a segédre, de nem léphet fel támadólag, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja a TB-nak a botot és jelenti a C ágazat befejezését
Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

7. Bátorságpróba (20 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható ültetésre, fogásra, eresztésre és lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: A KV kutyájával a pálya középvonalán, az első búvóhely magasságában megjelölt helyre megy. A kutyát a KV nyakörvnél fogva visszatarthatja, de nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és futólépésben a középvonalig megy. A kutyavezető figyelmeztetése ellenére továbbfutva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 60 lépésre megközelítette őket, a KV az elfogás vezényszavára, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes harapással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot el kell venni a segédtől. Ezután a segéd 20 lépésig tartó bekísérése következik. A láb mellett haladás vezényszavával engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot és bejelenti a C ágazat bemutatásának végét. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Ha kutya elhagyja a segédet, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a tovább őrizze a segédet, TB megszakítja a C ágazatot.


IPO.III. vizsgaIPO III Vizsga
A ágazatra 100 pont
B ágazatra 100 pont
C ágazatra 100 pont
Összesen: 300 pont

IPO III 'A' ágazat Nyomkövetés:
Idegen nyom, legalább 600 lépés, 5 szár, 4 törés (kb. 90 fok), 3 idegen tárgy, a nyom legalább 60 perces, kidolgozási ideje 20 perc. A nyom tartása: 80 pont Tárgyak megtalálása: (7+7+6) 20 pont Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések: A nyomfektető TB vagy a nyomfektetésért felelős személy a terepviszonyoknak megfelelően meghatározza a nyom vonalát. Minden nyomot másként kell fektetni. Nem lehetséges, hogy pl. minden nyomon a törések és a tárgyak közti távolságok egyenlőek legyenek. A nyom kezdőpontját a szimatkatlantól közvetlenül balra leszúrt táblával kell jelezni. A versenyzők sorrendjét a nyomkövetés megkezdése előtt a TB ismét kisorsolja. A nyomfektetőnek a nyom fektetése előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek meg kell mutatnia a tárgyakat. Csak az alaposan, legalább 30 percen át a nyomfektetőnél hordott tárgyakat lehet használni. A nyomfektető rövid ideig a kiinduló ponton marad, majd rendes lépésben elindul a megadott irányba. A töréseket is rendes lépésben fekteti. Az első tárgyat legalább 100 lépés után az 1. vagy a 2. száron helyezik el, a másodikat a 2. vagy 3. száron, a harmadikat a nyom végén. A tárgyakat mozgásból kell a földre tenni. Az utolsó tárgy elhelyezése után a KVnek egyenes irányban még tovább kell mennie néhány lépést. Egy gyomon különböző tárgyakat kell használni (Anyaguk: pl. textil, bőr, fa.). A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm legyen, és színük ne üssön el a terepétől túlságosan. A tárgyakat úgy kell megszámozni, hogy a nyom számozásával egyezzenek. A fektetést a kutya és a KV nem láthatja. A TB és a kísérő személyzet nem tartózkodhat a kutya munkája alatt azon a területen, ahol a kutyavezető és kutyája keres.
a. Egy vezényszó a keresésre Ez a vezényszó a nyom elején, az első és a második tárgy után megengedett.
b. Végrehajtás: A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomozópórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakörvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellkashám és a ’Böttger-hám’ engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A nyomkövetés előtt, az induláskor és a keresés teljes ideje alatt a kutya mindennemű kényszerítése tilos. A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulóponthoz kell vezetni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie. Ezután a kutya továbbra is mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, határozottan halad a nyomvonalon. A KV 10 méterre, a póráz végén követi a kutyát. Ha nem használnak pórázt, a 10 métert akkor is be kell tartani. A póráz, amennyiben a kutyavezető nem engedi el, belóghat. A törést pontosan kell követni, utána a kutya változatlan tempóban halad tovább. Amint megtalálta a tárgyat, a gazda befolyásolása nélkül fel kell azt vennie, vagy egyértelműen jeleznie kell azt. Ha felveszi a tárgyat, állva maradhat, leülhet vagy a KVhöz mehet. Hiba, ha a tárggyal tovább megy vagy fekve veszi fel. A jelzés történhet fekvéssel, üléssel vagy állással (ez váltakozhat is). Ha a kutya jelezte vagy felvette a tárgyat, a KV elengedi a pórázt és a kutyához megy. A tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a KV felveszi a pórázt és folytatja a keresést. A befejezett keresés után a megtalált tárgyakat be kell mutatnia a TB-nak.
c. Értékelés: A nyomozás tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körben járása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást von maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 20 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig végzett munkát értékelik. Ha a kutya jelzi és fel is veszi a tárgyat, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél. Nem jelzett vagy felvett tárgyakért nem jár pont. A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani. Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.

IPO III 'B' ágazat Engedelmességi
1. gyakorlat: szabadon követés 10 pont
2. gyakorlat: menet közben ültetés 10 pont
3. gyakorlat: futás közben fektetés behívással 10 pont
4. gyakorlat: futás közben állítás behívással 10 pont
5. gyakorlat: apportozás sík talajon 10 pont
6. gyakorlat: apportozás akadályon át 15 pont
7. gyakorlat: apportozás palánkon át 15 pont
8. gyakorlat: előreküldés kifektetéssel 10 pont
9. gyakorlat: kifektetés zavarással 10 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések: A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre. A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a mindenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül. Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dicséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dicséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel. Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezényszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutya elhozásakor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető. A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett. A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy elölről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása. Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm. A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia. Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük sík talajon bemutatott apportozásnál 2000 g, egyébként 650 g). Minden részvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának. Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.

1. Szabadon követés (10 pont)
a. Egy vezényszó használható a lábhoz híváshoz Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata..
b. Végrehajtás: A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsra a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc után és további 10-15 lépésben a KV-nek a futólépésben és a lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben egy jobbrafordulást, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.
c. Értékelés: Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.

2. Menet közben ültetés (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a lábhoz híváshoz és az ültetéshez
b. Végrehajtás: A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszóra a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.

3. Futás közben fektetés behívással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható lábhoz hívásra, fektetésre, behívásra, majd ismét lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után szintén 10-15 futólépés következik, ezután a fektetés vezényszóra a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, tempóját megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 futólépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a lábhoz hívás vezényszóval vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szemben üléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsra ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.

4. Futás közben állítás behívással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható láb mellé hívásra, állításra, behívásra és láb mellé hívásra
b. A KV alapállásból egyenesen halad futólépésben az őt szabadon követő kutyával. 10-15 futólépés után az állítás vezényszóra a kutyának azonnal meg kell állnia menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, tempóját megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 futólépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan álló kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszavával, vagy nevével magához hívja a kutyát. A kutyának örömmel, gyorsan és a legrövidebb úton a KV-höz kell érkeznie és szorosan, egyenesen elé kell ülnie. A láb mellé hívás vezényszóra a kutyának gyorsan és egyenesen le kell ülnie a KV bal oldalára, úgy, hogy válla a térd vonalában van.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, a KV után lépésért, nyugtalan viselkedésért, lassú beérkezésért, a KV terpeszállásáért ill. a szemben üléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya az állítás parancsra ül vagy fekszik, 5 pontot kell levonni.

5. Apportozás sík talajon (10 Pont)
a. Egy-egy vezényszó: elhozásra, eresztésre, majd lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (2000 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozás parancsára csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton az apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.

6. Apportozás akadályon át (100 cm) (15 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az ugrásra, az elhozásra, az eresztésre és lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és az elhozás vezényszavára (az elhozásra utaló vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az akadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés: Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az adható pontszámok felosztása ennél gyakorlatnál: Előre ugrás Apportozás Visszaugrás 5 pont 5 pont 5 pont Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya. Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont Az előreugrás vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az apportozást igen 10 pont Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz 10 pont Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia. Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.

7. Apportozás palánkon át (180 cm) (15 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható mászásra, elhozásra, eresztésre és láb mellé hívásra
b. Végrehajtás: A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A mászásra vonatkozó vezényszót csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya a mászásra és az elhozásra vonatkozó vezényszavakra (az elhozásra utaló vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi és visszamászva a palánkon az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A láb mellé hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.
c. Értékelés: Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú mászás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú mászás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál: Előre ugrás Apportozás Visszaugrás 5 pont 5 pont 5 pont Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya. Az ugrások és az apportozás tökéletesek 15 pont Az előremászást vagy a visszamászást nem mutatja be, de az apportozást igen 10 pont Előre- és visszamászás tökéletes, de nem apportoz 10 pont Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de a kutyának végig ülve kell maradnia. Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.

8. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az előrefutáshoz, a fektetéshez és a felültetéshez
b. Végrehajtás: Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja az előrefutás parancsát és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie. A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV odamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának a felültetés vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.
c. Értékelés: hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.

9. Kifektetés zavarással (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható a kifektetésre és a felültetésre
b. Végrehajtás: Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára nem látható helyre megy. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-7. gyakorlatokat mutatja be. A TB utasítására a KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva az ültetés parancsra gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a következőkért. A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy felállás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 5-ös gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 5-ös gyakorlatának befejezése után a kijelölt helyet elhagyja, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.

IPO III 'C' ágazat Őrző-védő
1. gyakorlat. Fürkészés a segéd után 10 pont
2. gyakorlat. Őrzés és felugatás 10 pont
3. gyakorlat: Szökés megakadályozása 10 pont
4. gyakorlat: Visszatámadás 20 pont
5. gyakorlat: Kísérés 5 pont
6. gyakorlat: Visszatámadás kíséréskor 15 pont
7. gyakorlat: Bátorságpróba 10 pont
8. gyakorlat: Visszatámadás 20 pont
Összesen: 100 pont
Általános rendelkezések: Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben. A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük. A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése. Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt. Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem. Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amelyek sikertelenül végezték az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés. Az eresztés vezényszavának kiadása minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges.

1. Fürkészés segéd után (10 pont)
a. Irányonként egy-egy vezényszó használható fürkészésre és visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.
b. Végrehajtás: A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával az 1. búvóhely előtt úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a hat búvóhely felé a fürkészést. A TB utasítására kezdődik a C ágazat. A rövid fürkészésre kiadott parancsra, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a visszahívás vezényszavával magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a következő, megkerülendő búvóhely irányát és kiadja a további fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót.
c. Értékelés: A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.

2. Őrzés és felugatás (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az elhívásra ás a lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására a KV kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.
c. Értékelés: Arányos pontlevonás jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatásért, a határozatlan őrzésért a vezényszóig, miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni. Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de az ‘Őrzés és felugatás’-t hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot. Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.

3. Szökés megakadályozása (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható lábhoz híváshoz, fektetéshez és az eleresztéshez
b. Végrehajtás: A TB utasítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szökési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre utaló vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eleresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a TB a C ágazatot félbeszakítja. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.
4. Visszatámadás (20 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az eresztéshez és lábhoz híváshoz
b. Végrehajtás: Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre vonatkozó vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztésre’ vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eleresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot nem veszi el a segédtől.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

5. Kísérés (5 pont)
a. Egy vezényszó használható a láb mellett haladásra
b. Végrehajtás: A 4. gyakorlat után következik a segéd 30 lépésen keresztül tartó kísérése hátulról. A kísérés menetét a TB határozza meg. A KV felszólítja a segédet, hogy menjen előre és a póráz nélkül, láb mellett menő, a segédet figyelő kutyával, 5 lépésről kíséri őt. Az 5 lépés távolságot a kísérés alatt végig be kell tartani.
c. Értékelés: Az alábbi kritériumokban látható hiányosságok megfelelő pontlevonásokkal járnak:a segéd figyelése, szorosan láb mellett haladás, az 5 lépés távolság betartása.

6. Visszatámadás kíséréskor (15 pont)
a. Egy-egy vezényszó az eleresztésre és a lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: Kísérésből a bíró utasítására megállás nélkül elindul egy támadás a kutya ellen. A kutyának a KV jelzése nélkül, azonnal energikus és erőteljes fogással hárítania kell a támadást. A kutya a csak a védőkart foghatja meg. A fogás pillanatában a KV mozdulatlan marad, a TB utasítására a segéd megáll, amire a kutyának eresztenie kell. Megfelelő időben a KV utasítás nélkül is kiadhatja az eleresztésre a parancsot. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztésre vonatkozó parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot elveszi a segédtől. Ezt követően 20 lépésen keresztül a kutya a segédet oldalról kíséri. A láb mellett haladásra a vezényszót ki lehet adni. A kutya a segéd jobb oldalán halad, a segéd és a KV között. A kísérés alatt a kutyának figyelnie kell a segédre, de nem léphet fel támadólag, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja a TB-nak a botot és jelenti a C ágazat befejezését.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

7. Bátorságpróba (10 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az ültetésre, a fogásra, az eleresztésre
b. Végrehajtás: A KV kutyájával a pálya középvonalán megjelölt helyre megy. A kutyát a KV a nyakörvön fogva visszatarthatja, de nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és futólépésben a középvonalig megy. A kutyavezető figyelmeztetése ellenére továbbfutva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 60 lépésre megközelítette őket, a KV az elfogás vezényszavára, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes harapással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.
c. Értékelés: Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése. Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Ha kutya elhagyja a segédet, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a tovább őrizze a segédet, TB megszakítja a C ágazatot.

8. Visszatámadás (20 pont)
a. Egy-egy vezényszó használható az eleresztésre és a lábhoz hívásra
b. Végrehajtás: Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztésre utaló vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is. Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztésre utaló vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az ‘eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a lábhoz hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot elveszi a segédtől. Ezután a segéd 20 lépésen keresztül tartó bekísérése következik. A láb mellett haladás vezényszavával engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt.
c. Értékelés: Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.
Minden Jog fentartva! Készitette CX